Jeg er ikke her for å trøste deg, men for å vekke deg

Ønsker du en samtale med meg, men er usikker på hvordan jeg jobber?. I dette blogginnlegget vil jeg fortelle deg litt om mine viktigste oppgaver som coach samt litt om hvordan jeg jobber.

Min visjon:

  • Gjøre verden til en bedre sted. 
  • Din vei til en bedre hverdag.

Hvordan få dette til? Noe kan virke rart, annerledes og kanskje provoserende. Men, det aller viktigste er at det virker, les gjerne referanser fra tidligere kunder.

Noe av det første jeg kommer til å fortelle deg er.

  • "Jeg har empati, men jeg ikke her for trøste deg, men for å vekke deg."
  • "Det er INGEN ting galt med deg".

Jeg gir deg en forståelse av hvordan du og vi alle skaper vår egen virkelighet...

Les mer...

Hva er krenkelse?

Hvis en følger med i nyhetsbildet får en til tider inntrykk av at det har gått sport i å føle seg krenket. På et personlig plan brukes oftest utrykket fornærmet, men en person kan også føle seg krenket, til og med æreskrenket. Når det gjelder store grupper av mennesker, og særlig når noen snakker på vegne av andre benyttes oftest utrykket krenket.

Dette blogginnlegget handler om mennesker eller gruppe av mennesker som føler seg krenket basert på ytringer og meninger , dvs ikke krenket basert på vold.

Hva betyr det i denne sammenheng å føle seg krenket?
Hovedproblemet med krenkelse er at det er opp til den som...

Les mer...

Bekymringens kunst

Jeg har ofte samtaler med mennesker som er bekymret. De ønsker seg en bekymringsfri hverdag, et bekymringsløst liv. Iallfall mesteparten av tiden.

Noe av det første jeg som regel spør om er følgende -"Hvordan vet du at du er bekymret?". De fleste stusser litt og blir en smule overrasket over et så 'dumt' spørsmål, mens andre tar seg tid til å reflektere over spørsmålet.

Som regel kjenner de bekymringene på kroppen sin, en vond følelse som ikke slipper taket. En uro, en redsel på at noe kommer til å gå galt. Hva de er bekymret for kan være så mangt, men det er faktisk ikke relevant for meg. Det høres...

Les mer...

Vonde følelser i fremtiden kan ikke fly tilbake til nåtiden.

 ”Vonde følelser i en ikke-eksiterende fremtid kan umulig reise tilbake til nåtiden og påføre deg vonde følelser.” 

Les denne teksten flere ganger, med åpenhet uten intellektuelt å prøve å forstå den. Legg så merke til hva som dukker opp i hos deg.  Når du bekymrer deg, gruer deg eller er usikker så er det nesten utelukkende basert på noe frem i tid, altså i en ikke-eksisterende virkelighet. Andre ganger kan det handle om noe du har gjort eller burde ha gjort i fortiden, men i dette blogginnlegget fokuserer jeg på bekymringer o.l. frem i tid.

Frem i tid er en ikke-eksisterende virkelighet, en antagelse om noe som...

Les mer...

Tilgivelsens kunst

Mennesker jeg har samtaler med forteller meg ofte at tilgivelse krever mye hardt arbeid. De opplever at en urett er begått mot de, og de kan ikke bare tilgi sånn uten videre sier de.

Foruten egene tanker rundt vanskeligheten av å tilgi får de støtte fra forskere som sier følgende: - "Tilgivelse er en kompleks emosjonell og kognitiv prosess."

Årsaken til troen på at tilgivelse er kompleks og vanskelig er misforståelsen av hvor vi mennesker skaper våre opplevelser fra. Vi er opplært til at tilgivelse skal være vanskelig, men det blir ikke noe mer sant av den grunn. Små barn tilgir på sekundet, og du har fortsatt evnen og...

Les mer...

Myten om stress

Kjenner du på stress? Blir du stresset i ulike situasjoner, ulike omstendigheter osv. Eller kjenner du på stress kanskje uten helt å vite hvorfor?

Da har jeg en god nyhet til deg. Stress er noe helt annet en det du sannsynligvis tror det er. I dette blogginnlegget vil jeg derfor knuse myten om stress, men da må du være villig til å åpne opp for å se noe nytt.

Myten om stresspartikler
Det du kanskje tror er at det svever en masse stresspartikler i luften, og at disse stresspartiklene befinner seg på en del faste plasser. Dette kan f.eks.være på jobben, i bilkøen, på bussen og en rekke andre steder. Det kun din egen fantasi som setter begrensninger...

Les mer...

Størst av alt er kjærligheten

Det sies at størst av alt er kjærligheten, og derfor er jeg forundret over at vi som oftes ikke handler i kjærlighet. Med kjærlighet mener jeg din egentlige essens, din ro, harmoni og kjærlighet til deg selv og de rundt deg. Jeg er av den oppfatning at alle våre handlinger er basert i enten kjærlighet eller 'alt annet'. I sekken 'alt annet' finner vi frykt, redsel, misunnelse, hat m.m. Her er det kun din fantasi som setter begrensninger for ikke å handle i kjærlighet.

Hovedgrunnen til at du ikke alltid klarer å handle i kjærlighet er at tankene dine i øyeblikket handler om din fortid eller om din fremtid, og det er alltid i din fortid eller din...

Les mer...

Hva er sårbarhet?

Føler du deg sårbar? Hva vil det si å være sårbar? I dette blogginnlegget avliver jeg myten om sårbarhet.

I forbindelse med blogginnlegget Myten om selvtillit og selvfølelse fikk jeg et spørsmål om mitt syn på sårbarhet. I dagligtalen er det vanlig å bruke ordet sårbarhet som:

  •  Manglende evne til å tåle påkjenninger 

Problemet med denne beskrivelsen innen mentale helse er troen på at sårbarhet er noe man har, noe som er plassert i inne i hodet, og er basert på tidligere hendelser. - "Jeg er sårbar fordi jeg har opplevd det og det tidligere i livet." Denne 'sannheten' er basert på en...

Les mer...

Myten om selvtillit og selvfølelse

- "Hvis jeg bare hadde hatt litt mer selvtillit eller bedre selvfølelse!". Dette er et vanlig utsagn hos mennesker som ikke våger 'å stikke seg frem' eller mennesker som har liten tro på seg selv. Det er dessverre en rekke myter om både selvtillit og selvfølelse som er med på å opprettholde bildet av hva selvtillit og selvfølelse er. Det finnes en rekke eksperter som forteller oss hvordan vi kan trene opp bedre selvtillit eller styrke vår selvfølelse. Enkelte ganger kan det oppleves som om det virker, men svaret ligger et helt annet sted.

Men, før jeg skriver om hva selvtillit eller selvfølelse egentlig er, og ikke minst hva det ikke...

Les mer...

Vonde følelser, hvor kommer de egentlig fra?

Her om dagen hørt jeg på nyhetene hvor en ordfører ble intervjuet i forbindelse med en større ulykke. Hun sa følgende  - "Jeg fikk en vond følelse i magen, og så begynte jeg å tenke".

Det oppleves som om en mental følelse bare kommer av seg selv, men du kan du aldri ha en slik følelse uten å ha noen tanker i øyeblikket. om et av følgende:

  • tanker om en ekstern hendelse  
  • tanker om noe fra fortiden
  • tanker om fremtiden 

Det er ikke noe galt å ha en vond følelse (og heller ikke farlig) selv om selve oppleves ikke er god. Men vit at disse følelsen kommer 100 % fra dine tankene i øyeblikket....

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.