Fra metode, teknikk og verktøy til forståelse

Det er mange måter å hjelpe mennesker på, men hjelper baserer seg nesten utelukkende på bruk av metoder, verktøy og teknikker. Selv har jeg tidligere både bevisst og ubevisst benyttet dette på meg selv. I tillegg hjalp jeg mange mennesker ved hjelp av min 'coaching verktøykasse' de første årene som coach. For flere år siden satte jeg hele 'coaching verktøykassen' til side, og hjelper nå kun mennesker ved å peke de en retning slik at de får innsikt og forståelse hvordan vi alle skaper våre opplevelse ved hjelp av våre tanker i øyeblikket. 

PS! Det er ingen ting verdens galt med å benytte seg av metoder,...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.