GRATIS HJELP

Myten om selvtillit og selvfølelse

- "Hvis jeg bare hadde hatt litt mer selvtillit eller bedre selvfølelse!". Dette er et vanlig utsagn hos mennesker som ikke våger 'å stikke seg frem' eller mennesker som har liten tro på seg selv. Det er dessverre en rekke myter om både selvtillit og selvfølelse som er med på å opprettholde bildet av hva selvtillit og selvfølelse er. Det finnes en rekke eksperter som forteller oss hvordan vi kan trene opp bedre selvtillit eller styrke vår selvfølelse. Enkelte ganger kan det oppleves som om det virker, men svaret ligger et helt annet sted.

Men, før jeg skriver om hva selvtillit eller selvfølelse egentlig er, og ikke minst hva det ikke er så er det greit med en begrepsavklaring.

Det finnes flere definisjoner, men jeg benytter følgende:

  • Selvtillit er din tiltro til din evne til å prestere 
  • Selvfølelse er din aksept av deg selv og din egenverdi

Vi kan alle oppleve å ha alle mulige varianter og kombinasjoner av høy/lav selvtillit og høy/lav selvfølelse. Høy selvtillit kan vi lettest se hos andre da den er basert på hva som presteres, men en person med høy selvtillit kan samtidig ha lav selvfølelse.

Her er noe kombinasjoner av selvtillit og selvfølelse.

  • Høy selvtillit og høy selvfølelse
  • Høy selvtillit, men lav selvfølelse
  • Lav selvtillit, men høy selvfølelse
  • Lav selvtillit og lav selvfølelse

Hvis du f.eks får i oppgave å snakke i en forsamling for åpen mikrofon så vil du sannsynligvis oppleve følgende avhengig hvordan du opplever din høye/lave selvtillit og høye/lave selvfølelse.

Høy selvtillit og høy selvfølelse 
Du vil ikke være redd for å snakke til forsamlingen. Om du sier noe feil eller rart, eller noe mener du gjør eller gjorde en dårlig figur så "bryr du deg ikke". Du kan selvfølgelig lære av din opptreden og tilbakemeldinger du får, men det endre ikke din egenverdi som menneske.

Høy selvtillit, men lav selvfølelse
Du vil ikke være redd for å snakke til forsamlingen. Men, uansett hvordan det går vil du være misfornøyd. Du vil fokusere på det som evt. gikk feil, eller hva du burde gjort annerledes. Om du får positiv feedback tror du sannsynligvis ikke på den. Skulle en av hundre gi deg negativ tilbakemelding vil du ta dette som en bekreftelse på at du ikke er god nok.

Lav selvtillit, men høy selvfølelse 
Du er redd for å snakke til forsamlingen og vil unngå det for enhver pris. Du har stor tror på din egenverdi og hva du står for, men motet til å presentere svikter. Hvis du allikevel tør eller må vil du allikevel være fornøyd med presentasjonen når den var over. Men, dette vil du glemme eller la være å legge vekt på neste gang du blir spurt om å snakke til en forsamling.

Lav selvtillit og lav selvfølelse
Du er redd for å snakke til forsamlingen og vil unngå det for enhver pris. Uansett hvordan det går vil du være misfornøyd. Du vil fokusere på det som eventuelt gikk feil, eller hva du burde gjort annerledes. Om du får positiv feedback tror du sannsynligvis ikke på den. Skulle en av hundre gi deg negativ tilbakemelding vil du ta dette som en bekreftelse på at du ikke er god nok.

Jeg vil nå at DU skal glemme alt du har lært om selvtillit og selvfølelse, slik at du kan se noe nytt.

Selvtillit og selvfølelse er ikke noe du har eller ikke har, men kun begreper på hvordan du forholder deg til tankene dine i øyeblikket. Les gjerne blogginnlegget Tanker om Tanker.

Lav selvtillit og lav selvfølelse er noe du har "funnet på" eller blitt fortalt at du har. Alt bygger dessverre på en uskyldig misforståelse av hva tanker er, og hva våre emosjonelle følelser prøver å fortelle oss. Det høres veldig brutalt ut, men det er ikke noe du er eller ikke er, har eller ikke har, og jeg er ikke er for å trøste deg, men for å vekke deg. Tilsvarende komfortsonen som ikke er et fysisk gjerde der ute, men noen tanker du har om deg selv som du tror på. Hvordan vet du at de er sanne?

Opplever du å ha lav selvtillit og/eller lav selvfølelse så anbefaler jeg deg å lese følgende to setninger med et åpent sinn, og vær villig og åpen for å se noe helt nytt.

  • Du har IKKE lav selvtillit, men du har noen tanker om at du har lav selvtillit, og som du tror på.
  • Du har IKKE lav selvfølelse, men du har noen tanker om du har lav selvfølelse, og som du tror på

Jeg stiller deg også følgende to spørsmål som du kan undre deg over

  • Hvis du våknet opp en morgen og ikke husket at du hadde lav selvtillit og/eller lav selvfølelse ville du da fortsatt hatt lav selvtillit og/eller selvfølelse?
  • Når du ikke tenker på at du har  lav selvtillit og/eller lav selvfølelse, hvordan selvtillit og selvfølelse har du da?

- Jeg kjenner jo på kroppen, på følelsen av redsel, tomhet, at jeg har liten verdi osv. Det bekrefter vel at jeg har lav selvtillit og lav selvfølelse?

Dette er du lært opp til, men det betyr ikke at det er sant for det. Dine følelser er KUN EN VARSELLAMPE som forteller deg noe om hvordan du forholder deg til tankene dine i øyeblikket. 

Følelsene sier faktisk at du tar 'feil', du ser ikke klart fordi du er på en lav sinnstilstand og følelsen gir beskjed om at du skal la tanken dine passere eller rett og slett ikke bry deg om de. Les blogginnlegget - Vonde følelser, hvor kommer de egentlig fra? 

Selv om til nå og da opplever lav selvtillit og/eller lav selvfølelse så er det ingen verdens ting galt med deg, du har bare noe mareritts tanker i våken tilstand som du tror på.

Roger Kvaløy
Ønsker du å støtte mitt arbeid?