Hvordan gå i dialog med andre mennesker?

For en tid tilbake fikk jeg en henvendelse om å holde et foredrag om det å gå i dialog med mennesker.

- Hvordan går du i dialog med andre, og hvordan møter du deg selv i møtet med andre?

Dette kunne fort blitt et foredrag om hvordan lykkes i kommunikasjon, om kroppspråk, om det å lytte og om positiv selvsnakk. Det finnes en rekke artikler og bøker som tar for seg temaer som "7-Steps to good communication", "Din vei til positiv selvsnakk." osv. Dette vet de aller fleste noe om allerede, enten har de vært på et kurs tidligere, lest en bok om temaet eller rett og slett bare vet Intellektuellt hva og hvordan det skal gjøres. Men, ofte er det noe som...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.