Hva er sårbarhet?

Føler du deg sårbar? Hva vil det si å være sårbar? I dette blogginnlegget avliver jeg myten om sårbarhet.

I forbindelse med blogginnlegget Myten om selvtillit og selvfølelse fikk jeg et spørsmål om mitt syn på sårbarhet. I dagligtalen er det vanlig å bruke ordet sårbarhet som:

  •  Manglende evne til å tåle påkjenninger 

Problemet med denne beskrivelsen innen mentale helse er troen på at sårbarhet er noe man har, noe som er plassert i inne i hodet, og er basert på tidligere hendelser. - "Jeg er sårbar fordi jeg har opplevd det og det tidligere i livet." Denne 'sannheten' er basert på en...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.