Fra misunnelse til beundring

Kjenner du på missunelse eller opplever at noen er missunnelige på deg? Hva er missunelse og hvordan skal vi bli kvitt den eller hvordan håndtere den? Eller, kanskje missunelse er noe helt annet enn det vi tror det er og må derfor sees på med helt andre øyene? I dette blogginnlegget skal jeg skrive litt om mine betrakninger rundt missunelse.

  •  "Misunnelse er en skjult beundring." (Søren Kierkegaard)

Ifølge Wikipedia (og andre kilder) er misunnelse en følelse hvor en ikke unner et annet menneskes egenskaper, status, evner, anseelse eller eiendeler. I den katolske tradisjonen er misunnelse også en av "De Syv Dødssynder". Vi kan både være...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.