Hva er krenkelse?

Hvis en følger med i nyhetsbildet får en til tider inntrykk av at det har gått sport i å føle seg krenket. På et personlig plan brukes oftest utrykket fornærmet, men en person kan også føle seg krenket, til og med æreskrenket. Når det gjelder store grupper av mennesker, og særlig når noen snakker på vegne av andre benyttes oftest utrykket krenket.

Dette blogginnlegget handler om mennesker eller gruppe av mennesker som føler seg krenket basert på ytringer og meninger , dvs ikke krenket basert på vold.

Hva betyr det i denne sammenheng å føle seg krenket?
Hovedproblemet med krenkelse er at det er opp til den som...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.