Fra 'surefjes' til 'smilefjes'

Vi vil så gjerne ha det bra, bevege oss fra 'surefjes' til 'smilefjes'. Det handler ikke om å ha et permanet påklistret smilefjes, men vi søker svaret på: hvordan komme jeg fra "Jeg har det ikke bra." til "Jeg har det bra." ?

Vi søker ro, harmoni, lykke og kjærlighet til andre og til oss selv. Du kan gjerne legge til eller bytte ut ord som beskriver den tilstanden du søker, men det handler om det samme selv om vi uttrykker det på forskjellige måter.  

Jeg har oppdaget, både fra eget liv og ikke i minst via alle samtaler jeg har med mennesker at det er noe faser i denne søken som går igjen. Det er ikke slike at en fase er bedre enn en annen selv om...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.