Valgest kval

Står du ovenfor et valg, men klarer ikke å bestemme deg? Vit at du ikke er alene om det, vi mennesker tar små og store valg hele tiden. Noen valg er mens andre valg er vanskelige. Det rare er også at noen valg kan virke enkle, men 'plutselig' bli vanskelig å ta, eller motsatt. Hva kommer alt dette av? og hvordan kan jeg bli 'flinkere' til å ta valg?

Strengt tatt så velger du også når du ikke velger :

  • Det å ikke velge er også et valg, som også har konsekvenser

Fokuset er som regel ensidig på det nye, det som eventuelt skal bli anderledes. Det være seg ny jobb, ny retning, flytte, gå ut av et forhold osv. Vi har et ønske om kontrollere...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.