Syv underverker som gir deg varig god mental helse

I dette blogginnlegget lister jeg opp syv underverker som ene og alene gir deg varig god mental helse. Disse er med på å guide meg som coach når jeg hjelper mennesker. Dessverre lever de fleste, inkludert de som skal hjelpe (meg selv inkludert før jeg begynte å se i retningen som kalles De Tre Prinsipper) i en misforståelse hvor vi skaper vår opplevelse fra.     

- “Every human being is sitting in the middle of mental health – they just don’t know it.” Sydney Banks

Her er følgende punkter, syv underverker som kommer til å gi deg varig god mental helse når du ser dette. Det er ikke noe du skal lære eller prøve å...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.