Livet ditt består kun av øyeblikk

Livet ditt består kun av øyeblikk, det eneste du noen gang har opplevd i ditt liv er øyeblikk. Hva er da årsaken til at noen øyeblikk oppleves vanskeligere enn andre? Det er og bare en grunn til det, og det at du forlater øyeblikket mentalt. Du befinner deg da i en ikke-eksisterende virkelighet, men som helt uskyldig oppleves som en virkelighet. Du har forlatt øyeblikket og du befinner deg  på et av to sted ved å ha:

  • Tanker om din fortid
  • Tanker  om din fremtid

Det er ikke noe galt å tenke på din fortid eller din fremtid, men vit at din fortid og din fremtid eksisterer kun når du tenker på den i et øyeblikk. De fleste er...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.