Tilgivelsens kunst

Mennesker jeg har samtaler med forteller meg ofte at tilgivelse krever mye hardt arbeid. De opplever at en urett er begått mot de, og de kan ikke bare tilgi sånn uten videre sier de.

Foruten egene tanker rundt vanskeligheten av å tilgi får de støtte fra forskere som sier følgende: - "Tilgivelse er en kompleks emosjonell og kognitiv prosess."

Årsaken til troen på at tilgivelse er kompleks og vanskelig er misforståelsen av hvor vi mennesker skaper våre opplevelser fra. Vi er opplært til at tilgivelse skal være vanskelig, men det blir ikke noe mer sant av den grunn. Små barn tilgir på sekundet, og du har fortsatt evnen og...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.