Hva er forskjell på smerte og lidelse?

Jeg spør ofte mennesker jeg hjelper om hva de tenker er forskjellen på smerte og lidelse. De aller fleste skiller dette med kortvarig og langvarig ubehag. De sier smerte er kortvarig ubehag, lidelse er ubehag over tid. Hva en legger i kortvarig og langvarig vil være individuelt, men de aller fleste mener det er tidsperspektivet som er den store forskjellen mellom smerte og lidelse. 

Enkelte påpeker at smerte oftest er fysisk, mens lidelse som regel er psykisk. Det har de rett i, men opplevelse av smerte kan også være psykisk. Når smerten varer over tid og man har kroniske smerter begynner mange å kalle det en lidelse. Men, søker du f.eks via Google etter ordet...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.