Du er ikke redd for det du er redd for

- Hva?, er jeg ikke redd for det jeg er redd for?, tenker du kanskje. Din opplevelse av redsel kan ingen ta fra deg, men jeg mener bestemt at du ikke er redd for det du er redd for, det handler egentlig om noe helt annet.

Det er mange ord vi kan sette på redsel, det kan f.eks være frykt, bekymring, skremmende osv. Det handler om en følelse som vi kjenner på ved trussel eller risiko.

Vonde følelser, hvor kommer de egentlig fra

Redsel er et veldig fundamentalt instinkt hos oss mennesker og er veldig godt å ha for å overleve, men dessverre oppfatter vi redsel som om det skulle være liv og død, noe det veldig sjelden er. Alle slike redsler og bekymeringer du har er KUN fordi du...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.