GRATIS HJELP

Hva er sårbarhet?

Føler du deg sårbar? Hva vil det si å være sårbar? I dette blogginnlegget avliver jeg myten om sårbarhet.

I forbindelse med blogginnlegget Myten om selvtillit og selvfølelse fikk jeg et spørsmål om mitt syn på sårbarhet. I dagligtalen er det vanlig å bruke ordet sårbarhet som:

  •  Manglende evne til å tåle påkjenninger 

Problemet med denne beskrivelsen innen mentale helse er troen på at sårbarhet er noe man har, noe som er plassert i inne i hodet, og er basert på tidligere hendelser. - "Jeg er sårbar fordi jeg har opplevd det og det tidligere i livet." Denne 'sannheten' er basert på en stor misforståelse av hvordan sinnet vårt egentlig fungerer.

Livet ditt består kun av øyeblikk 

Hva er forskjell på smerte og lidelse?

Andre ord  som beskriver sårbarhet er overfølsomhet, men det å være følsom er ikke farlige når du får innsikt og forståelse hvor dine følelser egentlig kommer fra. Les gjerne blogginnlegget Vonde følelser, hvor kommer de egentlig fra?

Tilsvarende selvtillit og selvfølelse er sårbarhet ikke noe du har eller ikke har, men kun begreper. Det handler om hvordan du forholder deg til tankene dine i øyeblikket. Det er ingen verdens ting galt med å kjenne på sårbarhet eller være sårbar, men det hjelper  å vite hvor den kommer fra. De fleste tror sårbarheten kommer fra omstendighetene rundt en. Det er derfor sårbarhet defineres som:

- Manglende evne til å tåle påkjenninger 

Stryk setningen over, den er funnet på, og den blir ikke noe mer sann selv om de fleste tror det, eller det oppleves slik.

Det finnes IKKE noe "manglende evne til å tåle påkjenninger" hos deg, men du kan ha noen tanker om at du har noen manglende evner. Legg merke til å at en dag kan en ekstern hendelse virke tøff og hard, en annen dag, samme eksterne hendelse virke nøytral for deg.

Det er ALDRI den ytre faktoren som bestemmer om du opplever sårbarhet, men kun dine tanker om den ytre faktoren. 

Les blogginnlegget Om å leve fra innsiden og ut

Når du oppdager at du lever 100 % fra innsiden og ut vil du forholde deg anmerledes til eksterne hendelser. Du vil ikke blir redd for å føle deg sårbar, og skulle du kjenne på sårbarhet vil du ikke prøve å kjempe deg ut av den .

Da har du også nøkkelen til et rikt liv, også i sårbarheten, uten å havne i offerrollen.

Med forståelse om hvordan du skaper din virkelighet fra øyeblikk til øyeblikk ved hjelp av dine tanker vil la være å kapsle inn sårbarheten din, du tør å være nyskjerrig på den og se det i undring.

Roger KvaløyØnsker du å støtte mitt arbeid?