Jeg er ikke god nok, hva om du tar feil?

I blogginnlegget - "Du er ikke redd for det du er redd for" skriver jeg om redsel, og peker på at vi egentlig ikke redd for det vi er redde for, men at vi er redde for at vi ikke skal klare å håndtere situasjonen, gitt at den slår til.

De fleste som leste blogginnlegget tenkte sannsynligvis på redsel utenfra, dvs redsel for å snakke i en forsamling osv. Dvs, det er noe 'der ute' vi er redde for, men hva når det handler om oss selv, at vi f.eks ikke er gode nok? Det handler om det samme, vi lever nemlig alle 100% fra innsiden og ut

Om det er 'noe der ute' eller hos oss, redselen er den samme, om det det er frykt, bekymring, litt skremmende osv. Det handler uansett om...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.