Tanker om tanker

Det var alle disse tankene da.

Du lever i følelsene av dine tanker. Du skaper din virkelighet fra øyeblikk til øyeblikk ved hjelp av dine tanker basert på din sinnstilstand.

Noen øyeblikk tror du på dine tanker, andre øyeblikk ikke. Hvordan du forholder deg til dine tanker endrer seg hele tiden. Vit også at du ikke velger dine tanker, og du er IKKE dine tanker. Gjennom denne gjenoppdagelsen vil du sluttet å ta dine tanker alvorlig, og du vil automatisk falle tilbake til ro, harmoni og en bedre hverdag.

Du trenger ingen strategi for å endre dine tanker, det handler kun om hvordan du forholder deg til dine tanker, og det bygger på en forståelse og ikke en teknikk...

Les mer...
1 2 3 4 5
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.