GRATIS HJELP

Syv underverker som gir deg varig god mental helse

I dette blogginnlegget lister jeg opp syv underverker som ene og alene gir deg varig god mental helse. Disse er med på å guide meg som coach når jeg hjelper mennesker. Dessverre lever de fleste, inkludert de som skal hjelpe (meg selv inkludert før jeg begynte å se i retningen som kalles De Tre Prinsipper) i en misforståelse hvor vi skaper vår opplevelse fra.     

- “Every human being is sitting in the middle of mental health – they just don’t know it.” Sydney Banks

Her er følgende punkter, syv underverker som kommer til å gi deg varig god mental helse når du ser dette. Det er ikke noe du skal lære eller prøve å huske, men oppdage i noe i deg selv når du leser det.  Les blogginnlegget med et åpent sinn, uten intellektuellt å prøve å forstå, men prøv å se bak ordene.

 1. Dine tanker har ingen verdi, du er ikke dine tanker.
 2. Du lever i følelsene av dine tanker.
 3. Dine følelser er kun et varsel på hvordan du forholder deg til tankene dine i øyeblikket.
 4. Det er ingen ting i dine omgivelser som kan få deg til å føle noe som helst.
 5. Det er ingen ting fra din fortid eller din fremtid som kan gi deg  vonde følelser.
 6. Din mental helse har et innebygget immunforsvar som guider deg tilbake til ro og harmoni.
 7. Det er ingenting verdens ting galt med deg.

  

UNDEVERK 1
- Dine tanker har ingen verdi, du er ikke dine tanker.

En tanke er helt nøytral og har ingen som helst verdi før du gir den en verdi. Når du oppdager det så gir det ingen mening å prøve å: 

 • la være å tenke på tanken(e)
 • prøve å tenke positivt
 • prøve å tenke deg ut av eksisterende tanke(r)
 • distrahere deg selv for å slippe tanken(e)

Alle disse tiltak/strategier kan du bare stryke. 

Du trenger ikke bry deg om dine tanker, såfremt du ikke vil da. Dine tanker gir deg kun en muligheten til å skape en opplevelse og føle. Du har titusenvis av tanker i løpet av en dag. Noen helt sanne, noe delvis sanne, noen helt usanne, noen delvis usanne. Noen handler kanskje om din fortid, noen handler kanskje om din fremtid. Ved forståelsen av hva tanker egentlig er så forblir de helt ufarlige og nøytral. En tanke er bare en tanke, den er formløs, den har ingen verdi. Det er stor forskjell på en tanke og det å tenke, du velger ikke dine tanker. Les gjerne blogginnlegget: Ikke tenk så mye for da kan du få et problem du ikke har.  Men, vit det er ingen ting galt å tenke, vi har alle fått den gaven, men vit at den også kan bli din verste fiende. Du kan undre deg, prøve å huske på noe, løse noe basert på en formel, huskeliste eller ligende. Men, altfor ofte tror vi at vi kan tenke oss ut av et problem, men da er det aller beste å la være å tenke i det hele tatt. Det å ikke tenke på noe er veldig vanskelig, og mange har en rekke ideer og strategier på hvordan få dette til. Men, DET trenger du ikke! Når du har innsikt og forståelse i hva tanker egentlig er og at dine følelser skapes 100 % fra hvordan du forholder deg til dine tanker i øyeblikket, ja da forløses mye. Det å ha våkne opp fra et mareritt er ikke behagelig, men med en gang du oppdager at det kun var et mareritt er du tilbake til ro. Vonde tanker i våken tilstand er kun mareritsstanker du tror på i øyeblikket. Les gjerne blogginnlegget - "Hvorfor drømmer du ikke annerledes?"


UNDERVERK 2
- Du lever i følelsene av dine tanker

Dine emosjonelle følelser kommer 100% fra din tanker i øyeblikket basert på din sinnstilstand. Du kan aldri ha en emosjonell følelse uten ha noen tanker som skaper denne følelsen. Det er mange som lever i den misforståelsen at emosjonelle følelser dukker opp på følgende måter:

 • Følelsene bare dukker opp av seg selv 
 • Følelsen trigges fordi du tenker på et tidligere minne
 • Følelsen kommer fordi du tenker på en bekymring inn fremtiden
 • Følelsen kommer fordi noe 'der ute' skjer. Du ser, hører, lukter eller lignende en hendelser 

Alle disse 'sannheter' av hvor dine følelser kommer fra kan du bare stryke

Ingenting av dette kan gi deg en følelse selv om det oppleves slik. Det er kun dine tanker og hvordan du forholder deg til de som avhør om du får en følelse (en opplevelse). Disse følelsene kan variere, dvs. samme minne, samme tanke om fremtiden eller den sammen ekstern hendelse skjer, men du opplever ulike følelser. Det må bety at det ikke er selv minne, tanke om fremtiden eller en ekstern hendelse som gir deg følelsen.

UNDERVERK 3
- Dine følelser er kun et varsel på hvordan du forholder deg til tankene dine i øyeblikket.

En av de største misforståelsen er at vonde emosjonelle følelser er tegn på at noe er galt, og at vi må gjøre mer av det vi tror ga oss den vonde følelsen. Hva kan grunnen være til at vi tror det er en forskjell på hvordan vi skal 'håndtere' samt hva fysisk ubehag og emosjonelt ubehag prøver å fortelle oss? Hvis du går ut en vinterdag kun iført short og t-skjorte og det er minus 20 kuldegrader ute så begynner du å fryse. Det er et signal om her skal du ikke være, eller du må få på deg mere klær. Hvis du er ute å løper, men snubler og forstuer foten så gjør det vondt å løpe videre. Smerten er et tegn på at du ikke skal fortsette å løpe. Tar du på en varm plate så brenner du deg, og du trekker hånden din automatisk bort fra det som ga deg smerte. Vi opplever fysisk smerte, og følelsen gir oss klar beskjed om slutte å gjøre det som ga oss smerten. 

Tilsvarende er 'systemet' for emosjonell smerte. Dine følelser er kun en indikator, en varsellampe som forteller deg noe om hvordan du forholder deg til tankene dine i øyeblikket. Følelsene sier faktisk at du tar 'feil', du ser ikke klart fordi du har en lav sinnstilstand (du har ikke klarhet) og følelsen gir beskjed om at du bare skal la tanken dine passere, rett og slett ikke bry deg om de.  Lyser oljelampa på bilen så er det et tegn på at du ikke skal kjøre milevis. Kjører du på en motorvei og kommer for langt på høyre side av veien begynner bilen å riste pga av rillene i veikanten. Rillene er med på å guider deg tilbake. Dårlige følelser er på samme vis noe som forteller deg og guider deg tilbake til ro og harmoni. Les gjerne blogginnlegget: Vonde følelser, hvor kommer de egentlig fra? 

UNDERVERK 4
- Det er ingen ting i dine omgivelser som kan få deg til å føle noe som helst

En annen stor illusjonene i våre liv er at vi tror vi lever fra utsiden og inn. - "Han sa, det skjedde, det fikk meg til å føle". Ja, det virker som vi lever fra utsiden og inn, det ser slik ut og de fleste tro det er slik, men det blir ikke noe mer sant av den grunn.

 • Jorda ble heller ikke noe mer flat selv om den så flat ut og de fleste trodde den var flat. 

- "Bare jeg kommer på hytta så få jeg slappe av", "Når jeg går i fjellet føler jeg meg fri". Nei, det er ikke hytta som får deg til å slappe av, det er kun du som åpner opp for å slappe av. Nei, det er ikke fjellet som får deg til å føle deg fri. Det finnes mange dansker som føler seg fri, så det kan umulig handle om fjell.

Forskjellige mennesker opplever samme situasjon forskjellig. Ut av samme situasjon oppstår det ulike reaksjoner. Hvis noen sier noe så kan en bli sur, en lei seg, en forbanna og en totalt likegyldig osv. Dette forklares som oftest med forskjell bakgrunn, kunnskap, hvor sårbar en er, tøffet osv, men reaksjonene handler utelukkende hvordan personen forholder seg til tanken om den aktuelle situasjonen som oppstår.

Det gjør du også, en dag kan du ble veldig lei deg hvis noen sier noe til deg, en annen dag kanskje bare litt lei deg, en tredjedag forholder du deg nøytralt til det som ble sagt. Dette gjelder alle opplevelser du møter i livet ditt. Din sinnstilstand (kall det gjerne en god eller dårlig dag) kan variere fra sekund til sekund. Er du på en lav sinnstilstand så ser du ikke klart, og håndterer det på feil grunnlag. Den vonde følelsen du får prøver å fortelle deg at dette skal du ikke tror på, gjør du det vil du bli guidet automatisk til en høyere sinnstilstand. Det som da skjer er som regel en av to.

 1. Det som så ut som et problem, er nå ikke et problem
 2. Du ser løsningen

 Det er ikke noe galt i å leve i illusjonen om at vi lever fra utsiden og inne nå og da. Når du har forståelse og innsikt hvordan det egentlig henger sammen vil du ha et mye mer harmonisk liv.

Selv blir jeg trist av å se en trist film, jeg kjøper illusjonen, men jeg vet at det kun er skuespillere, ingen dør, ingen blir skadet og filmen ble spilt inn for flere år siden, men like trist blir jeg. Jeg kjøper illusjonen, fordi jeg vil det. Men, det er ingen forskjell på en film og ute i det virkelige liv. Noen ganger kjøper jeg illusjonen av av at vi lever fra utsiden og inn i det virkelig liv også, mest fordi jeg har lyst eller jeg faller i 'fella' når min sinnstilstand er lav. Men så får jeg glimt av sannheten om at jeg lever 100 % fra innsiden og ut og jeg faller til ro igjen. Les gjerne blogginnlegget: Om å leve fra innsiden og ut.

 

UNDERVERK 5
- Det er ingen ting fra din fortid eller din fremtid som kan gi deg vonde følelser

Livet ditt består KUN av øyeblikk, det eneste du noen gang har opplevd i ditt liv er øyeblikk. Hvorfor er det da slik at noen øyeblikk oppleves vanskeligere enn andre? Hovedgrunnen til det er at du da befinner deg i en ikke-eksisterende virkelighet. Du har forlatt øyeblikket og nuet, dette har du gjort ved å ha:

 • Tanker om din fortid
 • Tanker  om din fremtid

Det er ikke noe galt å tenke på din fortid eller din fremtid, men vit at din fortid og din fremtid KUN eksisterer når du tenker på den. De fleste er enige om at en ikke har opplevd sin fremtid, den finnes ennå ikke. Men, du har strengt tatt aldri opplevd din fortid heller. Din fortid eksiterer kun i øyeblikket hvor du tenker tilbake på den. Les gjerne blogginnlegget: Livet ditt består kun av øyeblikk.

Vi er opplært til at løsningen på dagen problem ofte ligger i å snakke om og bearbeide vonde hendelser fra fortiden. Løsningen ligger ikke der, hvis du tror på det så er det all sannsynligvis det som holder deg tilbake til å oppleve en bedre hverdag. 

 •  Lidelse er å tenke på en tidligere smerte som er over.

Når du ikke tenker på en tidligere smerte så har den ingen effekt, altså ingen lidelse. Legg også merke til at du forholder deg forskjellig til dine minner om dine tidligere smerte. Noen ganger føles det veldig tungt, andre ganger mindre vondt, noen ganger nøytralt og enkelte ganger kan du til og med se positivt på det. - "Jeg lære noe av dette.". Igjen så varierer dette med hvordan du forholder deg til tankene dine i øyeblikket, basert på din sinnstilstand. Les gjerne blogginnlegget: Hva er forskjellen på smerte og lidelse

Frem i tid er en ikke-eksisterende virkelighet, en antagelse om noe som kan komme til å skje, men som ikke skjer nå i øyeblikket.

 Det er ikke noe galt i å bekymre seg, grue seg eller være usikker, men de aller fleste synes det er ubehagelig. Derfor gjør de det meste for å komme ut av følelsen. Strategien er som ofte flukt , ’bare bli ferdig med det’ eller benytte teknikker, metoder og verktøy for å skape en ny opplevelse.

Men, du trenger ikke gjøre noen verdens ting, det eneste du trenger er å ha:

 • Forståelsen av hvor følelser kommer fra.
 • Forståelse av oppgaven til en følelse.

Kanskje tror du at dine følelser kommer fordi det skjer 'noe der ute' i nær fremtid, og at den vonde følelsen bekrefter at dette er sant. Jeg oppfordrer deg til å ha et åpent sinn slik at du kan se noe helt nytt.

 •  ”Vonde følelser i en ikke-eksiterende fremtid kan umulig reise tilbake til nåtiden og påføre deg vonde følelser.” 

Les denne teksten flere ganger, med åpenhet uten intellektuelt å prøve å forstå den, for mer om dette les gjerne blogginnlegget: Vonde følelser i fremtiden.  

UNDERVERK 6.
- Din mental helse har et innebygget immunforsvar som guider deg tilbake til ro og harmoni.

Har du lagt merke til hvordan på magisk vis den fysiske kroppen vår leger seg selv? Du må gjerne spise sundt, trimme og ha rikelig med søvn for å forebygge kroppen din mot 'skader og slitasje'. Det å fostuet en fot, få et kutt er ubehagelig, og vi opplever fysisk smerte. Men, så gjør vi ingen verdens ting, f.eks et sår gror helt av seg selv. Det er ingen verdens ting du må gjøre, eller tenke på. Du kan gjerne i undring og fascinasjon finne ut hva som skjer med huden, danning av skorpe osv, men det er ikke slik at det gror noe fortere fordi nå vet eller tenker på hva som skal skje. Du bare venter og så ordner kroppen resten.

Hva er årsaken til at vi ikke har et tilsvarende innebygget selvjustering og mentalt immun forsvar? På en måte vet vi det, utrykket - "Tiden leger alle sår" er velkjent. To personer i en relasjon kan være sinte, såret, lei oss, forbanne osv på hverandre, men før eller siden går denne følelsen for hverandre over, og de kommer 'hjem' til hverandre igjen. Ingen har noensinne hatt en følelse hele tiden. Muligens det kan oppleves slik men da har de som regel poppet ut av den, men så kommet på det igjen og så virker det som om følelsen har vært der hele tiden. Når du vet at en følelse før eller siden kommer til å gå over så kan du like godt hoppe ut av den med en gang, såfremt du ikke har lyst til å være i den da.

Målet er ikke å aldri å kjenne på en vond følelse, men vit hvor den kommer fra. Den kommer 100% fra tankene dine i øyeblikket. Når du ikke blir redd for eller prøver å unngå vonde følelser eller kjempe deg ut av de når de først dukker opp så er sannsynligheten for den vonde følelsen ikke dukker opp, og skulle den dukke opp vil du nå komme deg mye fortere ut av den.

UNDERVERK 7
- Det er ingenting verdens ting galt med deg

Det er ingen ting galt med deg, det har aldri vært noe som helst galt med deg, men du kan ha noen tanker om at noe er galt. Tanker som du tror på. Hva er beviset på at disse tankene er sanne? Sannsynligvis vil du si - "Det føles jo slikt". Men, husk da at de vonde følelsene dine bare prøver å guide deg tilbake til ro og harmoni. De prøver å fortelle deg at akkurat nå, i dette øyeblikket er du på en lav sinnstilstand og du ser ikke klart. Hvis du ikke gjøre noen verdens ting så.

Det kan være mange årsaker til at du tror det er noe galt med deg, men alt er funnet på. Ja, det kan oppleves som om noe er galt, fordi du har noen marerittstanker i våken tilstand som du tror på. Men, det er dermed ikke sagt at det er noe galt med deg.

Vi mennesker har en stor fantasi og utvalget er stort. Her er noe av årsakene til at du muligens tror noe er galt med deg.

 • Noen har sagt til deg at det er noe er galt med deg.
 • På bakgrunn av hvordan du har det så har du lest deg frem på nett at det er noe galt med deg.
 • Du har opplevd noe tidligere i livet ditt som tilsier at du nå ikke er lenger kan være hel.
 • Du har så mange rare tanker i hodet ditt at noe må være galt

Alle dette kan du stryke, det har ingen sannhet. Les gjerne blogginnlegget: Det er ingenting galt med deg.

Du tror kun på spøkelser og prøver du sannsynligvis å finne ut hvorfor dette spøkelset er her deretter finne metoder, teknikker og verktøy for å håndtere dette spøkelset. Les gjerne blogginnlegget: Fra metode, teknikker og verktøy til forståelse

Som barn gir vi slipp på våre spøkelser, men når vi blir eldre begynner vi å tro på spøkelser igjen. Disse spøkelsene kommer i alle mulige varianter og former. Noen dager er de veldig store og skumle, noe dager mindre skumle, men misforståelsen er at vi tror de er der. Men, når du oppdager at det er spøkelser så blir det som å ta et troll ut i sola, det sprekker. Les gjerne blogginnlegget: Tror du på spøkelser?
  
Roger Kvaløy

 

 

Ønsker du å støtte mitt arbeid?