GRATIS HJELP

Hva er forskjell på smerte og lidelse?

Jeg spør ofte mennesker jeg hjelper om hva de tenker er forskjellen på smerte og lidelse. De aller fleste skiller dette med kortvarig og langvarig ubehag. De sier smerte er kortvarig ubehag, lidelse er ubehag over tid. Hva en legger i kortvarig og langvarig vil være individuelt, men de aller fleste mener det er tidsperspektivet som er den store forskjellen mellom smerte og lidelse. 

Enkelte påpeker at smerte oftest er fysisk, mens lidelse som regel er psykisk. Det har de rett i, men opplevelse av smerte kan også være psykisk. Når smerten varer over tid og man har kroniske smerter begynner mange å kalle det en lidelse. Men, søker du f.eks via Google etter ordet "lidelse" er det nesten utelukket relatert til psykisk lidelse.

Hva vi legger i forskjellige ord kan og vil ofte ha forskjellig betydning, men i dette kapittelet forenkler jeg noe slik at budskapet kommer lettere frem. Når jeg jeg beskriver lidelse så er det fra et mentalt perspektiv, altså ikke kronisk fysiske lidelser.

Jeg definerer smerte derfor på følgende måte:

  • En subjektiv kortvarig opplevelse av noe som oppleves ubehagelig. Det være seg fysisk smerte og/eller psykisk opplevelse eller i kombinasjon av fysisk og psykisk.

    En smerte er kortvarig og går alltid over.

Hva er da en psykisk lidelse? Muligens det kan oppleves provoserende, men jeg mener bestemt at lidelse er:

  •  Lidelse er å tenke på en tidligere smerte som er over.

Når du ikke tenker på en tidligere smerte så har den ingen effekt, altså ingen lidelse. Legg også merke til at du forholder deg forskjellig til dine minner om dine tidligere smerte. Noen ganger føles det veldig tungt, andre ganger mindre vondt, noen ganger nøytralt og enkelte ganger kan du til og med se positivt på det, at du lærte noe av det.

Det er ikke noen galt å kjenne på tristhet, sinne, sorg over tidligere smerte, men vit at den er kun i en virkelighet du skaper i øyeblikket, smerten skjer faktisk ikke. Du skaper din virkelighet fra øyeblikk til øyeblikk. Smerten er over, men du henter frem et minne og kjøper illusjonen om at en tidligere smerten eksisterer idag.

Tilsvarende, når du ser en trist film så kjøper du illusjonen om en virkelighet. Du blir kanskje trist, redd osv, men du vet at det kun er skuespillere, ingen dør, ingen blir skadet og filmen ble spilt inn for flere år siden, med det oppleves som om det skjer nå. Kanskje har du også sett filmen tidligere, og vet at kommer til å går bra, men like trist og redd blir du. I dette tilfelle er det helt ok å være trist og redd, om det du ikke hadde blitt det så hadde du kanskje synes at en trist og skummel film ikke var bra. Du kjøper illusjonen, fordi du ønsker det, og da er det ok.

Tanker om tanker

Tilsvarende lager du deg din egen film, og  tro meg: du har tilgang til alt av spesial effekter. Du lager deg en skummel og trist film, og så kjøper du illusjonen. Men, det skjer faktisk ikke, smerten er over.

Roger Kvaløy

Ønsker du å støtte mitt arbeid?