GRATIS HJELP

Fra metode, teknikk og verktøy til forståelse

Det er mange måter å hjelpe mennesker på, men hjelper baserer seg nesten utelukkende på bruk av metoder, verktøy og teknikker. Selv har jeg tidligere både bevisst og ubevisst benyttet dette på meg selv. I tillegg hjalp jeg mange mennesker ved hjelp av min 'coaching verktøykasse' de første årene som coach. For flere år siden satte jeg hele 'coaching verktøykassen' til side, og hjelper nå kun mennesker ved å peke de en retning slik at de får innsikt og forståelse hvordan vi alle skaper våre opplevelse ved hjelp av våre tanker i øyeblikket. 

PS! Det er ingen ting verdens galt med å benytte seg av metoder, verktøy og teknikker, men min erfaring er at det blir mye 'brannslukking'. Et problem blir fikset, kanskje kun for en stund for så å dukke opp igjen, kanskje i en ny form hvor en må benytte en variant av metoden, teknikken eller verktøyet. I tillegg dukker det som regel opp stadig nye problemer, utfordringer og bekymringer hvor en kanskje må ta ibruk en helt ny metode, teknikk eller verktøy.

De aller fleste problemene er spøkelser, selv om de oppleves som reelle. Men, det er mye bedre å gi innsikt og forståelse om at det er spøkelser, en å kjempe for å unngå eller slåss med spøkelset. Jeg er ikke her for å trøste deg, men for å vekke deg

Det er også slik at det de fleste tror det er noe galt med dem, men det er ingen ting galt med deg.

Som transformativ coach peker jeg i en retning som kalles De Tre Prinsipper. Det er ingen ting du må huske å gjøre. Jeg peker deg kun i en retning som gir deg forståelse av hvordan livet for oss ALLE egentlig fungerer. Du skal ikke lære noe som helst, mer avlæres. Det er ingen hensikt å putte enda mer i hodet på mennesker som sliter, i deres hode er det strengt tatt allerede så altfor fullt.

Jeg vil ved hjelp av noen eksempler på problemer og utfordringer vi alle kan gjenkjenne. Dernest hvordan vi vanligvis ser på de, og hvordan du eller de som skal hjelpe tror løsningen ligger.

Problem:  En person irriterer eller sårer deg. 

'Løsning 1'. Personen er et problem, personen MÅ endre seg for at DU skal slippe å irritere deg eller bli såret.
Du kan etter beste evne prøve å endre et annet menneske, men dette er helt utenfor din kontroll, og antagelig helt nytteløst. 
Har du mulighet så kan du jo alltids la være å møte denne personen igjen, men dette er ikke alltid en mulig utgang. Det løser heller ikke selve problemet, kun denne personen du evt. nå unngår å møte, men du kommer etter all sannsynlighet komme til å møte nye mennesker.  Mennesker som du opplever irritere eller føler deg såret av.

'Løsning 2'. Personen er et problem for deg, men du vet du ikke kan endrer personen, du må 'ta tak' i deg selv. Du vil etter all sannsynlighet prøve å unngå personen hvis det er mulig, dernest lærer du deg deg å bli tøffere, sterkere og bedre slik at du nå ikke reagerer slik du til nå har reagert. Dette løser heller ikke selve problemet, du kan kanskje klare etterhvert å 'håndtere' denne personen (men, kanskje ikke alltid?). Du kommer også sannsynligvis til å møte nye mennesker som du opplever irritere eller såre deg tilsvarende. Muligens du vil klare å ha noen strategier for å 'håndtere' en spesiell type mennesker, men det kommer garantert til å oppleve andre typer mennesker med andre egenskaper som du opplever irriterer eller sårende.

'Løsning 3'. Problemet er ikke den andre personen, men det er måten du reagerer på som er problemet. Her vil en ofte prøve å finne årsaken til hvorfor du føler slik du føler. Hva er årsaken til at du blir irritert eller såret? - 'Denne følelsen vil jeg ikke ha, finner jeg årsaken til at JEG føler slik så vil den forsvinne', tenker mange. Men, vi mennesker har en fantastisk fantasi og tiltro til årsak-virkning. Vi tror så sterkt på det at det ofte forblir en sannhet for oss. Søken etter å få en 'knagg' å henge et problem på er så stor at vi gjør alt for å få det til å stemme. Hvis en finner årsaken (eller rettere sagt tipper 'rett' og tror så sterkt på at dette er årsaken) så kan dette hjelpe, men som regel bare kortvarig. Årsak-virkning 'løsningen' vil som regel gjelde kun bestemte opplevelser, og du må stadig finne nye årsak-virkninger når nye vonde opplevelser dukker opp. En annen måte løse problemet på er å "jobbe med følelsene" dine. Det kan f.eks  lære å stå i de, akseptere de eller benytte metoder, verktøy teknikker. Du kan f.eks. 'snu på følelsen', 'ta den ut', 'gi den farger' 'gi den lyd', 'legge de i en sekk å snøre igjen' osv. Jeg har erfaring at dette hjelper, men som regel på kort sikt, eller kun på denne type eller tilsvarende hendelse. Du må som regel også huske på metoden, teknikken eller verktøyet, noe som det kan være vanskelig og få tilgang på når du er irritert eller såret.

'Løsning 4'. Problemet er ikke den andre personen, men det er måten du tenker om personen og opplevelsen som er problemet. Dette er en variant av 'Løsning 3", men du har iallfall oppdaget koblingen mellom tanker og følelser, men kanskje ikke bakgrunnen for at det er slik. Hvis du bare 'tenker riktig' så vil opplevelsen av irritasjon eller sårhet endre seg. Her begynner du å nærme deg forståelse og innsikt, men den siste brikken mangler. Til en viss grad kan du endre ditt tankemønster, det være seg å tenke positivt eller ha en rekke metoder, teknikker og verktøy for å snå såkalte dårlige tanker. Dette hjelper, men som regel her også kun kortvarig.  Samtidig tilsvarende 'løsning 3': Du må huske på å bruke metoden, teknikken eller verktøyet, noe som er vanskelig når du er irritert eller såret.

Løsningen
 - INGEN metoder, INGEN verktøy og INGEN teknikker.

Løsningen ligger på et helt annet plan enn de som er skissert over. Det er IKKE måten du reagerer på som er problemet, men kun en mangelfull forståelse av hva som skaper din opplevelse. En av de største illusjonene i våre liv er at vi tror vi lever fra utsiden og inn. - "Han sa, det skjedde, det fikk meg til å føle". Ja, det virker som vi lever fra utsiden og inn, det ser slik ut og de fleste tro det er slik, men det blir ikke noe mer sant av den grunn. Du lever 100% fra innsiden og ut. Du skaper din virkelighet fra øyeblikk til øyeblikk vha av dine tanker. Noen øyeblikk tror du på dine tanker, andre øyeblikk ikke. Når du sluttet å ta dine tanker altfor seriøst vil det automatisk gi deg en opplevelsen av en bedre hverdag. Tanker om Tanker

Ingen av oss liker å ha en vond følelse, men når du ser at følelser kun er en varsellampe på hvordan du forholder deg til tankene dine i øyeblikket vil du på en mye enklere (som regel automatisk) måte falle tilbake til ro, harmoni og kjærlighet til deg selv og de rundt deg.

 Det er kun tre faktorer som gir deg en vond mental opplevelse.

  1. Du tenker tilbake på et minne fra fortiden, en tidligere vond følelse for deretter å gjenoppleve den.
  2. Du bekymrer deg for noe i fremtiden, som du i dette øyeblikket er sikker på komme til å gi deg en vond følelse i fremtiden.
  3. Noe 'der ute' får deg til å reagere, og du opplever en vond følelse.

Vi vil så gjerne ha gode følelser og ikke vonde følelser. Om noen av de tre faktorene over slår til benytter vi mennesker som regel en av to strategier,

1) Unngå det som vi tror ga oss den vonde følelsen.
Dette er ingen god strategi og dette vil som som regel begrense livet ditt samt at du lever i den illusjonen om at det er 'verden der ute' som gir deg vonde følelser.

2) Benytte seg av en metode, teknikk eller verktøy for å endre en vond følelse.
Jeg skal prøve å forklare hva som skjer når du benytter deg av strategi 2. Om en av de tre faktorene: et minne fra fortiden, en bekymring om fremtiden eller 'noe der ute' skjer så vil det alltid skape en opplevelse i deg. Den opplevelsen du få er 100 % avhenging av dine tanker om det som skjer, og dette vil variere av din sinnstilstand i øyeblikket. På en 'dårlig dag' vil du opplever et trist minne som ekstra tøft, på en nøytral dag kanskje litt vondt, men er du på en 'god dag' vil du kanskje til og med har en positiv følelse til det - "Det er bra det skjedde, dette har jeg vokst på', kan du tenke. En fjerde dag tilbake til vond følelse og sorg. Dette vil hele tiden variere. Tilsvarende vil en  bekymring om fremtiden virke overveldende, neste dag har du klarhet og gleder deg til å ta tak i den. Andre dager igjen bryr du deg ikke. Om noe skjer 'der ute', f.eks noe sier noe til deg så kan du oppleve det irriterende eller sårende, en annen dag kan f.eks denne personen si akkurat det samme til deg, men da bryr du deg ikke.

Det er med andre ord tilfeldig hvilken opplevelse du får. 

Et minne / En bekymring / 'Noe der ute' ==> Skaper en opplevelse hos deg
- Er opplevelsen god : OK
- Er opplevelsen vond : Benytt en metode, teknikk eller verktøy for å skape en NY opplevelse 

Men, dette trenger du ikke, når du vet at den vonde opplevelsen kun er en av kanskje hundre opplevelser du kunne ha fått så trenger du ikke endre på den.  Dine følelser er KUN EN VARSELLAMPE som forteller deg noe om hvordan du forholder deg til tankene dine i øyeblikket. Følelsene sier faktisk at du tar 'feil', du ser ikke klart fordi du er på en lav sinnstilstand og følelsen gir beskjed om at du skal la tanken dine passere eller rett og slett ikke bry deg om de. Prøver du å tenke deg ut av det så vil den vonde følelsen bare forsterkes. Lar du være, vil alle mennesker falle tilbake til ro når du ikke tar dine tanker seriøst. Du har kun mareritstanker i våken tilstand som du tror på i øyeblikket.

PS! Opplever du at dine metoder, teknikker og verktøy fungerer fungerer godt for deg, så fortsett med. Men, jeg oppfordrer deg til å våge å se i en annet retning også.

- "En dag oppdaget jeg en mann på torget med en løvepisk i hånden som han pisket febrilsk ut i luften med. Jeg spurte han rolig hva han holdt på med. - 'Jeg holder løvene borte', ropte han til meg. - 'Jammen, det er jo ingen løver her i Norge', sa jeg. -'JA, der kan du se, løvepisken min holder løvene borte'" 

Du kan også lytte til dette blogginnlegget som podcast.  

 


Roger Kvaløy

 

 

Ønsker du å støtte mitt arbeid?