GRATIS HJELP

Jeg er ikke god nok, hva om du tar feil?

I blogginnlegget - "Du er ikke redd for det du er redd for" skriver jeg om redsel, og peker på at vi egentlig ikke redd for det vi er redde for, men at vi er redde for at vi ikke skal klare å håndtere situasjonen, gitt at den slår til.

De fleste som leste blogginnlegget tenkte sannsynligvis på redsel utenfra, dvs redsel for å snakke i en forsamling osv. Dvs, det er noe 'der ute' vi er redde for, men hva når det handler om oss selv, at vi f.eks ikke er gode nok? Det handler om det samme, vi lever nemlig alle 100% fra innsiden og ut

Om det er 'noe der ute' eller hos oss, redselen er den samme, om det det er frykt, bekymring, litt skremmende osv. Det handler uansett om en følelse som vi kjenner på ved opplevelse trussel eller risiko. Men, vonde følelser, hvor kommer de egentlig fra?

Med en forståelse fra av hvor våre følelser kommer fra, de kommer 100 % fra våre tanker i øyeblikket. Du skaper med andre ord din virkelighet fra øyeblikk til øyeblikk ved hjelp av dine tanker. Og det er ikke tankene i seg selv som er skumle, gode, dårlige eller ligende, det er hvordan du forholder deg til de som skaper trøbbel. Men, en tanke i seg selv har ingen verdens verdi før du gir den verdi.

Følelsen av å ikke være god nok har du kun fordi du TROR på tanken om at du ikke er god nok. 

Det å ha troen på at du ikke er god nok er noe du har funnet på. Det høres veldig brutalt ut, men jeg er ikke er for å trøste deg, men for å vekke deg

Opplever du å ikke være god nok så vil jeg at du skal lese følgende setning med et åpent sinn, og vær åpen for å se noe nytt.

  • Du ER god nok, men du har noen tanker om at du ikke er god nok ....og som du tror på.

Jeg stiller deg også følgende to spørsmål som du kan undre deg over

  • Hvis du våknet opp en morgen og ikke husket at du tidligere har tenkt at du ikke er god nok, ville du da tenkt at du ikke var god nok?
  • Når du ikke tenker på at du ikke er god nok, har det da noen effekt

- Jeg kjenner jo på kroppen, på følelsen av redsel, tomhet, at jeg har liten verdi osv. Det bekrefter vel at jeg ikke er god nok?

Dette er du lært opp til, men det betyr ikke at det er sant for det. Dine følelser er KUN EN VARSELLAMPE som forteller deg noe om hvordan du forholder deg til tankene dine i øyeblikket. 

Følelsene sier faktisk at du tar 'feil', du ser ikke klart fordi du er på en lav sinnsstemning og følelsen gir beskjed om at du skal la tanken dine passere eller rett og slett ikke bry deg om de. Les blogginnlegget - Vonde følelser, hvor kommer de egentlig fra? 

Selv om til nå og da opplever at du ikke er god nok så er det ingen verdens ting galt med deg, du har bare noe marerittstanker i våken tilstand som du tror på.

Opplevelsen av å ikke være god nok gjelder sannsynligvis ikke alle områder i livet ditt. Det finnes f.eks en rekke områder i livet du synes du er ok å 'ikke være god nok'. Hvordan kan det være slik at noe er ok å ikke 'være god nok', mens på andre områder er det ikke ok å ikke 'være god nok'? Merk også hvordan det å føle deg god nok kan variere fra dag til dag.

Om andre tenker at jeg ikke er god nok da?. Hva andre tenker om deg er helt uten for din kontroll. 

Du blir rett og slett usikker og redd fordi du er sikker på at noen noe DØMMER DEG og at de tenker at du ikke er god nok. Men, så kommer det store spørsmålet? Hvem dømmer hvem egentlig? Hvis du tror at alle, iallfall de aller fleste inkludert ukjente mennesker dømmer deg så er det faktisk du som dømmer. Dette høres brutalt ut, men som regel må det en sannhet og en innsikt til for å stoppe en vond drøm. Du aner ikke hva andre tenker om deg, og i den grad du ikke spør, noe vi sjelden gjør så kan vi ikke anta at de dømmer oss som ikke gode nok.

Du er GOD NOK,  og det er ingen verdens ting galt med deg.

Roger Kvaløy

 

Ønsker du å støtte mitt arbeid?