GRATIS HJELP

Livet ditt består kun av øyeblikk

Livet ditt består kun av øyeblikk, det eneste du noen gang har opplevd i ditt liv er øyeblikk. Hva er da årsaken til at noen øyeblikk oppleves vanskeligere enn andre? Det er og bare en grunn til det, og det at du forlater øyeblikket mentalt. Du befinner deg da i en ikke-eksisterende virkelighet, men som helt uskyldig oppleves som en virkelighet. Du har forlatt øyeblikket og du befinner deg  på et av to sted ved å ha:

  • Tanker om din fortid
  • Tanker  om din fremtid

Det er ikke noe galt å tenke på din fortid eller din fremtid, men vit at din fortid og din fremtid eksisterer kun når du tenker på den i et øyeblikk. De fleste er enige om at man ikke har opplevd sin fremtid, den finnes ennå ikke. Men, du har strengt tatt aldri opplevd din fortid heller. Det eksisterer kun i øyeblikk hvor du tenker på den. Du har nemlig kun opplevd øyeblikk i livet.

Tanker om fortiden

Enkelte dager kan du bli veldig trist og lei deg ved å tenk på et minne fra din fortiden, andre ganger bare litt trist. Noen ganger forholder du deg nøytralt til triste minner, og enkelte ganger kjennes det til og med godt å tenke på en trist hendelse fra fortiden. Selv om din opplevelse av en hendelse tidligere var smertefull, det være seg fysisk smerte, emosjonell smerte eller en kombinasjon har denne smerten nå kun effekt når du tenker på den. Det er alltid hvordan du forholder deg til tanker fra din fortid i øyeblikket som gir deg en vond følelse, en nøytral følelse eller en god følelse. Din følelse i øyeblikket om noe fra din fortid er kun en indikator, et barometer og en varsler på hvordan du forholder deg til tankene. Hvordan du forholder deg til den samme hendelse, altså tankene om denne hendelsen er i stadig endring, og varierer alltid hvordan din sinnstilstand er. Vonde følelser, hvor kommer de egentlig fra?

Tanker om fremtiden. 

Har du tanker om fremtiden som gir deg søvnløse netter og bekymringer så vit at du i øyeblikket skaper en virkelighet som faktisk ikke eksisterer. Noen dager kan en tanke om fremtiden virke skummel, andre dager mindre skummel, helt nøytral eller du kan til og med glede deg til noe du tidligere bekymret for. Andre dager igjen, begynner du å bekymre deg. Tilsvarende din fortid, dette er hele tiden i endringer, basert på din sinnstilstand. Bekymringer om fremtiden er å tro at det finnes en følelse i en ikke-eksisterende fremtid som flyr tilbake til nåtiden og gir deg denne følelsen, det kan ikke gå an. Tilsvarende når du gleder deg til noe, og det er ingen ting galt i det, men vit da at du skaper en virkelighet som ikke finnes. Når denne skapte virkeligheten eventuelt ikke innfris så blir du kanskje trist, sint eller lei deg. Har du f.eks gledet deg til en hyttetur og den plutselig blir avlyst rett før du skal dra vit da at du faktisk blir trist, sint og lei deg på noe som faktisk ikke har skjedd, noe som ikke eksiterer.

Hva så? 

Det handler ikke om å bli kvitt triste øyeblikk basert på minner, eller kvitte seg med tanker og bekymringer om din fremtid. Men, mitt mål er å gi deg innsikt og forståelse av hvor dine følelser kommer fra. Dine følelser kommer 100 % fra dine tanker i øyeblikket. Når du ser dette så blir det plutselig ikke så farlig, og vonde følelser vil forløses og bli borte av seg selv. Du vil bli guidet tilbake til ro og harmoni.

All redsel og frykt er basert på at du befinner deg i en ikke-eksisterende virkelighet, enten om din fortid eller om din fremtid. Unntaket er når det gjelder liv og død. Hvis det nå kommer en løve løpende mot deg vil kroppen din gå i fight/flight modus uten at du tenker. Kroppen spenner seg og du vil flykte, og om du ikke kan flykte vil du kjempe mot løven.

Alle andre redsler og bekymringer du har er kun fordi du ikke er tilstede i øyeblikket. Dine redsler og bekymringer handler alltid om din fortid og eller fremtid. Ingen av delene eksisterer faktisk ikke.  Du forøvrig ikke redd for det du er redd for, men at du ikke skal klare å håndtere situasjon, gitt at det du er redd for skal slå til.

Roger Kvaløy


Ønsker du å støtte mitt arbeid?