Et paradigme skifte – en ny forståelse av menneskesinnet

Gjesteblogger: Marianne Kronkvist - 3P Instituttet

Elektrisitet strømmer gjennom ledninger og tar form i at en lampe lyser eller en stekeovn blir varm. Vi forveksler ikke strømmen for å være selve ledningen den går igjennom. Og selv om vi ikke ser strømmen, så vet vi at den er den «eneste kilden» til at en lampe lyser eller en stekeovn blir varm.

Sydney Banks

Så hva har dette med oss mennesker å gjøre tenker du kanskje nå? Vel la oss ta en nærmere titt.

Frem til Sydney Banks innsikt inn i hvordan menneskesinnet fungerer. Har vi levd med en forståelse om at våre opplevelser kommer fra våre...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.