GRATIS HJELP

Gi meg bare litt mer mot

Et av ordtakene om mot er følgende:

  • "Mot er ikke fravær av frykt, men evnen til å gå videre selv om du er redd" 

Det er da naturlig å stille følgende spørsmål.

  • "Hvordan få mer mot?"

Det er helt naturlig, og det gir mening å stille et slikt spørsmål, men problemet er at det ligger et premiss i spørsmålstillingen: At du ikke har mot, iallfall ikke nok mot. Hva om du allerede har nok mot?, men at du kun har noen tanker i øyebliket om at du ikke har nok mot? Hvordan vet du at du ikke har nok mot, og gitt at du fikk nok mot, hva er beviset på at du har det? Mange spørsmål, men se bakenfor ordene og merk deg hva som dukker opp i deg.

  • Hvis du våkner en morgen og har glemt at du hadde for lite mot i livet ditt, ville den da hatt nok mot den dagen?

Det finnes mange slags mot, men de aller fleste har en formening av hva det er, og ikke minst hva det betyr av å ha fravær av mot. Ifølge wikipedia defineres mot slik:

- "Evne til å være modig, uredd og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst, frykt, smerte, risiko, usikkerhet eller intimidering. Begrepet knyttes til selvtillit og en evne til å vise djervhet.

Definisjonen er veldig knyttet til fravær av vonde følelser, og vi tror beviset på disse følelsene er at vi mangler mot, eller at noe der ute er farlig. Dette er en stor misforståelse, vi lever vi alle 100% fra innsiden og ut. Du skaper din virkelighet 100% om hvordan du forholder deg til tankene dine i øyeblikket. "Beviset" på å mangle mot er følelsen av ubehag, redsel og bekymringer. Vi tar det som det sikreste tegn på at vi mangler mot. Men, ubehaget  kommer 100 % fra dine tanker i øyeblikket. Vonde følelser er kun en indikator, en varsellampe på at du faktisk tar 'feil'. At du faktisk ikke skal ta disse tankene du har i øyeblikket på alvorlig, selv om det føles ekte. Vonde følelser, hvor kommer de egentlig fra?

Med nok mot, ville du vel lett kommet deg ut av komfortsonen din, tenker du kanskje? Vit da at det ikke finnes noen komfortsone, selv om den oppleves som om den finnes.

Ifølge Wikipedia og andre er begrepet mot knyttet til selvtillit. Det er din tiltro til din evne til å prestere, til å gjøre noe 'skummelt'. Selvtillit  er ikke noe du har eller ikke har, men kun begreper på hvordan du forholder deg til tankene dine i øyeblikket, hva du tenker om dine tanker.

Når vi opplever at vi mangler mot kjenner vi på grader av redsel. Din opplevelse av redsel kan ingen ta fra deg, men vit at du ikke er redd for det du er redd for, det handler egentlig om noe helt annet.

  • Du er ikke redd for det du er redd for, men du er redd for at du ikke skal klare å håndtere situasjonen, ....gitt at den slår til.

Det er ikke noe galt i å være redd, være bekymret, men de aller fleste synes det er ubehagelig. Derfor gjør de det meste for å komme ut av bekymringen. Strategien er som ofte flukt , ’bare bli ferdig med det’ , fikse noe der ute (som de tror er ansvarlig for bekymringen) eller benytte teknikker, metoder og verktøy for å skape en ny opplevelse, dvs dempe eller fjerne bekymringen (midlertidig vel og merke). Vi går inn i bekymringens kunst, og der vil vi ikke være, så gi meg bare litt mer mot.

Du trenger ikke mer mot, det du trenger er:

Det er ingen ting galt med deg, du mangler ingenting, men du kan ha noen tanker i øyeblikket som du tror på at du mangler noe, og et av disse er mot. Dette er marerittstanker i våken tilstand som du tror på.

Roger Kvaløy

 

 

Ønsker du å støtte mitt arbeid?