GRATIS HJELP

Psykologer, psykiatere og en jungel av coachingretninger.

Hvor og hvem skal jeg oppsøke når jeg trenger hjelp? Hva er forskjell på en psykolog og en psykiater? Hva med å velge en coach? hvilken type coach skal jeg da velge?, og hva skiller egentlig en coach fra en psykologer og en psykiatere? 

Selv har jeg ingen formell utdanning innen psykologi og psykatrien så min beskrivelse av hva det er og hvordan de jobber er basert på hva jeg har blitt fortalt og lest meg til. Jeg kjenner heller ikke til alle coachingretninger, men har erfaring fra flere. 

Det er mange dyktige psykologer, psykiatere og coachere der ut, hva du velger er ditt valg. Det er heller ikke slik at det kun er en type hjelp som er 'rett' hjelp for deg, det kan være mange eller en kombinasjon av flere. I dette blogginnlegget skal jeg først og fremst prøve å guide deg gjennom jungelen, samt fortelle deg hvordan jeg jobber med mennesker. 

Psykiater / Psykolog
En psykiater er en lege som har spesialisert seg i psykiatri, det vil si læren om sinnslidelser. En psykolog har en universitetsgrad i psykologi. Psykologer og psykiatere arbeider nok ikke så veldig annerledes, men en viktig forskjell er at psykiatere kan skrive ut medisiner. Psykiatere arbeider ofte i sykehusvesenet på psykiatriske avdelinger, en del har også privatpraksis. Psykologer kan også arbeide i sykehusvesenet eller på psykiatriske poliklinikker, en del har privat praksis.

Coaching 
Coach er ikke en beskyttet tittel tilsvarende psykolog og psykiater. Det finnes mange retninger innen coaching, og de kan arbeide veldig forskjellig. Men, en overordnet forenklet forskjell på en psykiater/psykolog og coaching er at psykiater/psykolog er mer problemorientert om historien mens coachen er løsningsorientert med fokus på fremtiden. PS! Dette er en overordnet forenklet beskrivelse. Psykiater/Psykologer, men også en rekke coaching retninger har ofte troen på at løsningen ligger i å finne årsaken bakover i tid. Dette var nok mye mer utbredt tidligere, men min erfaring er at mange fortsatt har alt for stor fokus på fortiden. Du har strengt tatt aldri opplevd fortiden din, livet ditt består kun av øyeblikk. Det som senere har fått en mye større rolle er å benytte seg av kognitiv terapi. I kognitiv terapi lærer en bort teknikker, metoder og verktøy for å tenke annerledes for å skape en bedre opplevelse. En rekke coaching retninger baserer seg på dette. Jeg gjør ikke det, og i blogginnlegget: Fra metode, teknikk og verktøy til forståelse beskriver jeg hvorfor.


3P Coach vs 'vanlig' coaching
Ordet coach er opprinnelig avledet av det ungarske ordet kocsi som betyr en vogn fra byen Kocs. Ordets opprinnelse stammer helt tilbake til 1500-tallet og beskrev noe(n) som fraktet mennesker fra der de er, til dit de ønsker å komme. Utfordringen med denne tilnærmingen er at det ikke er sikkert du skal ditt du tror du skal. Det kan være ulike grunner til dette, ofte press fra andre eller du tror bare du kommer ditt så vil alt bli bra. Hvis så ikke skjer vil du hele livet søke nye mål for å føle deg god nok. I blogginnlegget Glem alle personlige S.M.A.R.T.E mål forteller jeg litt om måloppnåelse og hvor den store misforståelsen ligger.

Transformativ Coach.
Jeg jobber som transformativ coach, og jobber med mennesker over tid. Hva betyr transformativ? Det kan beskrives på følgende måte. Hvis du levde på innsiden av et egg så kunne jeg tidligere benytte meg av metoder, teknikker og verktøy for å dekorere innsiden av egget ditt slik at det ble et vakrere sted å være, men du vill fortsatt vært på innsiden. Som transformativ coach hjelper jeg deg å slå hull på egget, og din verden vil oppleves annerledes. Jeg peker deg i en retning, snur sannsynligvis opp ned på deler av ditt verdensbilde. Du kommer ikke til å forbli lykkelig hver dag, men du vil oppleve å klare å ha gode dager på dårlige dager.

Hva jeg gjør
Jeg kaller meg selv menneske hjelper som jeg synes er et mer dekkende ord. Noen bruker også utrykket mental trener eller hjelp til selvhjelp. Men, jeg er først og fremt tilstede for deg. Jeg har empati, men jeg er ikke her for trøste deg, men for å vekke deg. Jeg forteller deg at det ikke er noe galt med deg, men du kan ha noen tanker i øyeblikket om at det er noe galt. 

Hvordan jeg jobber
I et blogginnlegg har jeg listet opp mine 18 'bud' som jeg tror på og som guider meg slik at jeg på best mulig måte kan hjelpe deg til en bedre hverdag
  
Hvordan coachingen foregår
Jeg peker jeg deg kun i en retning, og vi har en samtale om livskraft, tanker og bevissthet. Jeg er IKKE en rådgiver for deg, da du selv sitter med alle svarene, men jeg hjelper deg å gjenfinne de. For å komme frem til disse svarene stiller deg spørsmål og nesten utelukkende åpne spørsmål. Åpne spørsmål er spørsmål du verken kan svare ja eller nei på, noe som krever refleksjon fra deg. Jeg stiller deg også de tøffe spørsmålene, de som ingen andre tørr å stille, de du sannsynligvis ikke tørr å stille deg selv heller. Ellers lytter jeg mye, hos meg får du snakke ut i hele setninger samt få tid til å finne dine svar.

Ingen læring, men avlæring
Sammen med meg slipper du å lære noe for å skape endring. Det vil si eksterne handlinger eller intern manipulering av dine tanker. Det er ingen ting du må huske å gjøre. Jeg peker deg i en retning som gir deg forståelse av hvordan livet for oss ALLE egentlig fungerer. Vi jobber med konkrete problemstillinger og utfordringer du har i livet ditt, men jeg vil peke i samme retning: livskraft, tanker og bevissthet. Om hvordan du skaper din opplevelse ved hjelp av dine tanker i øyeblikket.

Når en problemstilling er løst vil som regel andre problemstillinger ikke lenger være relevante. Jeg kan ikke love deg gull, grønne skoger og evig lykke men du vil oppleve en tryggere hverdag basert på velvære, ro, harmoni og kjærlighet til deg selv og de rundt deg.

 
Roger Kvaløy


 

 

Ønsker du å støtte mitt arbeid?