GRATIS HJELP

Myten om motivasjon

I forbindelse med et foredrag om motivasjon Mental Helse Trondheim skrev jeg følgende blogginnlegg om motivasjon. Jeg har et litt annet syn på hva motivasjon er og hva som driver oss. Så prøv å legge alt du vet fra før om motivasjon for å prøve å se noe nytt.

Hva er motivasjon og hvordan kan jeg få motivasjon når jeg føler meg umotivert? Motivasjon er ikke noe en har eller ikke har, men kun en samlebetegnelse på en opplevelse. En opplevelse som skapes 100 % fra tankene dine i øyeblikket. Men, motivasjon kan oppleves som noe man har, har mistet og savner. Men, så er det store spørsmålet, hvor kommer egentlig denne opplevelsen fra?

De finnes en rekke definisjoner på hva motivasjon er,  her er de tre vanligste:

  • En samlebetegnelse for de faktorer som setter i gang og som styrer atferden i mennesker
  • De biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til og opprettholder atferd i ulike grader av intensitet for å oppnå et mål.
  • Motivasjon i sin enkleste form er den energien som skal til for å skape handling.

Ja, det høres riktig og sant ut, men det handler egentlig om noe helt annet. Jeg vil allikvel skrive litt om de vanlige oppfattelser av motivasjon og hvordan få det. Det gir en god beskrivelse, men vit at det er ofte disse 'sannhetene' som holder igjen at du vil oppleve motivasjon. 

Indre og ytre motivasjon
I psykologien skiller vi mellom ytre og indre motivasjon. Vi sier at ytre motivasjon er når vi utfører noe etter press utenfra, enten ved å oppnå en belønning eller unngå en straff. Indre motivasjon utfører vi en aktivitet fordi aktiviteten i seg selv er god og gir oss glede. 

Egentlig finnes ikke ytre motivasjon, alt er indre styrt selv om belønningen og/eller straffen kommer 'utenfra'. Det er ikke belønningen eller straffen i seg selv som evt. gir det motivasjon, det er kun dine tanker om de. Du lever nemlig 100% fra innsiden og ut. En belønning du opplevde som motiverende en dag kan virke mindre motiverende en annen dag, og til og med oppleves som straff på et tidspunkt. Som som virket som en straff tidligere kan du plutselig ikke bry deg om på et senere tidspunkt.

Til og fra motivasjon
Tilsvarende indre og ytre motivasjon snakkes det også om til og fra motivasjon. Jeg har tidligere vært en stor tilhenger av til-motivasjon hvor fokuset lå på hvor man vil, og ikke hva en vil vekk fra. I ytre motivasjon snakkes det om belønning eller straff for å motivere seg. Belønning blir det da en til motivasjon, mens straff blir en fra motivasjon. Kommer hånden ditt borti en varm plate så trekker du den bort, motivasjonen for å gjøre dette er å komme deg vekk fra smerten, noe som er hensiktsmessig. Mens andre ganger i livet 'misforstår' man til og fra. F.eks jeg vil ha en kjæreste fordi jeg ikke vil være alene, motivasjonen for å få en kjæreste ligger ikke i selve ønsket om kjæreste, men heller i ubehaget ved å være alene. Eller motsatt, du er i et forhold som du egentlig vil ut av, men tør ikke fordi du er redd for å være alene.

Hva med våre behov?
Vi mennesker har behov, og når disse ikke dekkes så motiveres vi til å få disse dekket. Dette merkes først og fremst på grunnleggende fysiologiske behov som mat, søvn, varme osv. Er du sulten blir du motivert til å spise, men er vil også din opplevelsen variere. Er du i 'flyt' så kan du glemme å spise (iallfall for en stund). Den mest kjente teorien blant behovsteoriene ble utviklet av Abraham Maslow. Se figuren under.


Behovene, og dermed motivasjonen for å gjøre en aktivitet/handling som oppfyller disse behovene må oppfylles nedenifra i pyramiden og oppover. Dvs. du må først dekke dine grunnleggende fysiologsike behov før du i det hele tatt får behov (og motivasjon) for å dekke de andre.

Hva er det egentlig som motiverer oss?
En personlighetsmodell som benyttes til å forstå andre mennesker og hva som driver (motiverer) dem er Ennegrammet. Ordet Enneagram kommer fra gresk, hvor ennea betyr 9. Enneagrammet er således en modell bestående av 9 punkter, tegnet i en sirkel, et punkt for hver personlighetstype.   

 

 

Enhver personlighetstype i Ennegrammet søker egentlig ro, og de forskjellige typene søker denne roen på forskjellige måte, og motiverer derfor av forskjellige ting. Her er en kort beskrivelse og hva som i første omgang motiverer de.

1. Perfeksjonisten
Det som motiverer en perfeksjonist er at ting blir gjort riktig, og aller helst perfekt. Det er enten rett eller galt, og for at perfeksjonisten skal få 'ro' er å få 'alt er i orden og riktig'. De er pliktoppfyldende, men veldig kritiske, til andre, men også til seg selv.

2. Hjelper
Disse er veldig imøtekommende, ofte smilende mennesker som motiveres av å kunne være til hjelp og støtte for andre. De får ikke ro før 'alle andre' har det bra, og motiveres derfor til å hjelpe andre.

3. Utretter
Suksess er en viktig motivasjon for en utretter. De identifiserer seg med alt de gjør og kan få til, og legger sin egenverdi i dette. De er meget dyktige til å nå sine mål, og har ofte 'mange baller i lufta'. 

4. Romantiker 
Forståelse av det indre liv motiverer denne personlighetstypen. De fokuserer og prøver å forstå alle følelser, og lever seg ofte inn i andres følelser også.

5. Iakttaker 
Iakttakeren (også kalt observatøren) motiveres av samle informasjon, så mye kunnskap som mulig før de kan formidle eller komme opp med en mening. De ser ofte de store linjene og har god oversikt.

6 Skeptiker
Skeptikeren motiveres av å finne ut alt som kan gå galt slik at de er forberedt. De er meget dyktige til å analysere alle sidere av en sak.

7.Eventyrer
Eventyreren motiveres av av alle opplevelser og muligheter. De er evig optimistiske, og vil ikke gå glipp av noe. De har problemer med fokusere på en ting av gangen.

8. Frontkjemper
Frontkjempere motiveres av rettferdighet. De er handlingsorienterte, sterke, målrettede og ofte direkte konfronterende.

9. Fredselsker 
Fredselskeren motiveres av fred og harmoni. De er vennlige og rolige mennesker.

Du er en og bare en tanke unna 
Hva som motiverer oss kjenner vi på kroppen som en følelse, en opplevelse. Og den kommer 100% fra tankene dine i øyeblikket, og er ofte basert hva du tidligere har tenkt, hvilken opplevelse du hatt om din motivasjon. Men, vi 'skylder' ofte på vår personlighet, slik er jeg bare. Men, hva om personlighet egentlig ikke finnes?

Det er ingenting galt i å prøve å kategorisere oss inn i personlighetstyper, og det kan være til stor hjelp både til å forstå seg selv, forstå andre eller sette sammen personer som skal 'jobbe bedre sammen'. Men, det finnes en 'snarvei', og det er forståelsen av at vi alle lever fra innsiden og ut.

Føler vi oss umotiverte så kjenner vi på det som en følelse vi ikke liker, og så prøver å få en forklaring på hvorfor vi reagerer slik vi reagerer. Da kan det være 'nyttig' å lene seg på sin personlighet,  - "Det er sånn jeg er, jeg er bare ikke motivert" Men, følelser, hvor kommer de egentlig fra?   

Du skaper din virkelighet fra øyeblikk til øyeblikk gjennom dine tanker. Det er hvordan du forholder deg til dine tanker i øyeblikket, basert på din sinnstilstand som gir deg en opplevelse. Hvor mye du tror på dine tanker, din opplevelse, din følelse og din motivasjon er du en og bare en tanke unna. Når du ser dette (selv om du kan glemme det nå og da) er du total fri, og du kan gi total slipp på konseptet "Jeg har motivasjon / Jeg har ikke motivasjon, uten at du 'mister deg selv'. Da har du nemlig kommet 'hjem', og du oppdager at det ikke er noen verdens ting galt med deg.

Som regel ønsker vi motivasjon til å nå et mål. Men vi glemmer ofte å stille et essensielt spørsmål.  

Hva er den bakenforliggende årsaken til at du vil nå målet ditt?

Vi vil gjerne nå et mål for å oppleve en god følelse (ofte basert på en eller annen belønning). Hvis du f.eks setter deg et mål for å få en "pluss 100 følelse" vil du som regel oppleve en "minus 100 følelse" hvis du ikke når målet ditt. I redsel for for denne "minus 100 følelsen" vil du ubevist begynne å styre unna målet i god tid slik at du iallfall slipper å kjenne på den dårlige følelsen. Da hjelper det lite med all verden av motivasjon i starten hvis redselen for å 'mislykkes' blir for stor. Du kan lese mer om dette i blogginnlegget - Glem alle S.M.A.R.T.E mål


Roger Kvaløy

 

 

Ønsker du å støtte mitt arbeid?