Foredrag

Du finner oss på Talerlisten.no

"Roger Kvaløy jobbet tidligere i IT bransjen og som gründer før han i 2009 startet opp som transformativ coach, og har siden den tid hjulpet mennesker til en bedre hverdag og arbeidssituasjon. Nå deler han sin innsikt og forståelse om hvordan alt «egentlig» henger sammen. Hva om stadig nye teknikker, metoder og verktøy for å ‘fikse» livet eller jobben ikke er løsningen? Hva om bekymringer, stress, lav motivasjon, usikkerhet, lav selvfølelse/selvtillit, dårlige relasjoner, dårlig kommunikasjon m.m har samme opphav med samme løsning? I 2015 var Roger med som coach i TV2-serien Sykt Perfekt hvor han blant annet hjalp unge jenter som slet med sosial angst, panikk angst og andre typer mentale lidelser. Opplever din bedrift stor grad av stress, ineffektivitet og interne konflikter? Har deres ansatte psykiske lidelser, høyt sykefravær eller opplever dere at dyktige medarbeidere sier opp i frustrasjon? Er du villig til å åpne opp for å se noe helt nytt? Velkommen til foredrag med Roger Kvaløy!"

Bestill via Talerlisten.no
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.