Er det på tide å RE:TENKE Mental Helse?

Gjesteblogger: Marianne Kronkvist - 3P Instituttet

 

Det prates mye om Mental Helse for tiden, men hva det egentlig prates om. Er mentale plager/lidelser (merkelapper/diagnoser). Det er et enormt stort sykdomsfokus og fokus på symptombehandling. Det er ingen som prater om det faktum at vi alle har en iboende frisk mental helse.

Som psykiater Trond Aarre forteller til NRK i et intervju (Han vil slutte å gi diagnoser på psykiske lidelser); Det er jo tankevekkende når Folkehelseinstituttet sier at cirka halvparten av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Når en psykisk lidelse da per definisjon er unormal, så må vi spørre oss hva...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.