Ingen mennesker er ødelagte. Ingenting kan skade essensen av deg

Gjesteblogger: Marianne Kronkvist - 3P Instituttet

Essensen av menneskets natur

Mitt første glimt av uttalelsen i sitatet over av en av mine mentorer fra 3P Akademiet. Fikk jeg når jeg fulgte min mor til en kontrolltime hos legen på sykehuset. Vi satt i korridoren og ventet på hennes tur, da jeg så en kvinne trille på en mann i rullestol. Han satt på en måte som gjorde at jeg skjønte at han var «invalid». I det de kom nærmere, i et øyeblikk da opplevde jeg å kjenne på en viten. En viten om at denne mannen uavhengig av hans kropp, var alt vel og ok med han.

Det er vanskelig å prøve å beskrive det ubeskrivelige. For hva jeg fikk et glimt av i det øyeblikket, var et glimt av «vår» sanne essens. Det som er før alt det mentale støyet om hvem vi tror vi er. Jeg kjente på en dyp viten om hva som alltid har vært og alltid vil være der. Uavhengig av hva som skjer på overflaten. Vår kropp, opplevelser, hendelser, mentale lidelser, situasjoner etc., så er vi alltid ok. Selv om vi kan føle oss ødelagte.

Les hele blogginnlegget hos 3P Instituttet

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.